آمار های سوالات ، نظر ها و پاسخ ها و مشاهده شده کاربران وب سایت قلم صنع در پاییز 93 و بهمن 95مراجعه افراد
تاریخ : یکشنبه، 10 بهمن، 1395
موضوع : سایت قلم صنع


 بخش 
 مباحث   پست   مشاهده شده 
مشاوره اعتقادي 93  2544 23852 3772049
مشاوره اعتقادي 95 2600 24358 4971143
مشاوره خانواده 93 4328 65085 8588086
مشاوره خانواده 95 4921 74813 12338836
مشاوره ازدواج 93   6277 188855 17880625
مشاوره ازدواج 95 6775 205438 24769356
مشاوره زناشويي 93 4403 63902 20779500
مشاوره زناشويي 95 4438 64053 28152618
مشاوره تحصيلي 93 669 3166 943296
مشاوره تحصيلي 95 693 3198 1300072
تربیت فرزند 93 622 2142 829873
تربیت فرزند 95 649 2253 1112050
مديريت رفتار   93   908 6397 1323777
مديريت رفتار   95 938 6525 1785465
خانه داري 93 959 6895 1363495
خانه داري 95 976 6973 1952446
گپ دوستانه  93    18849 1465753 10680361
گپ دوستانه  93    20053 1544871 12827338
جمع 93 39559 1826047 66161062
جمع 95
42043 1932482 89209324
متوسط درصد رشد 6.3% 5.8% 34.8%
منبع این مقاله : موسسه فرهنگی هنری قلم صنع
http://www.qalameson.org

آدرس این مطلب :
http://www.qalameson.org/article571.html