نسیم
تاریخ : یکشنبه، 27 مهر، 1399
موضوع : سایت قلم صنع


 نسیمی دلم را وزیدن گرفت

که یوسف ز  زندان رهیدن گرفت

 

منبع این مقاله : موسسه فرهنگی هنری قلم صنع
http://www.qalameson.org

آدرس این مطلب :
http://www.qalameson.org/article576.html