همگرایی هدف رفتاری رفاه کارکنان
تاریخ : چهارشنبه، 13 شهریور، 1392
موضوع : مديريت

چرخه انجام وظایف در بین کارکنان با رویکرد همیاری موجب می شود افزایش تولید با کیفیت بهتر صورت پذیرد و همچنین رضایت شغلی و آرامش در محیط کار بیشتر گردد!

داشتن برنامه در مصرف بودجه رفاهی با هدف رفتاری تقویت همگرایی علاوه بر بهبود روابط انسانی در سازمان زمینه های تنش بین کاری عناصر سازمانی را از بین می برد!

امروزه اکثر سازمانها مراکز فرهنگی تفریحی مناسبی در نقاط مختلف کشور دارند و از امکانات رفاهی قابل قبولی هم برخوردار می باشند لکن نداشتن برنامه فرهنگی مناسب در نحوه ارتباط از ظرفیت مراکز فرهنگی تفریحی خود متاثر از اصول روابط بومی آشفتگی های روابط را بیشتر نموده است!این موسسه با تجربه آموزش مدیران و اردوهای فرهنگی ، آموزشی و تفریحی خود ضمن بررسی این ظرفیت بزرگ طرح همگرایی هدف رفتاری کارکنان را تنظیم نموده تا با اجرای موفق آن ضمن اصلاح روابط موجود قصد دارد بر مهارت روابط انسانی در سازمان اعم از مشتری درون سازمانی و برون سازمانی و روابط با خانواده را در فضای شاد تفریحی ، تقویت نماید!

در این طرح سعی شده است تا با مواجه سازی عناصر در محیطی که آنان را بسوی همگرایی عادت داده و شرایط تغییر رفتار خشک ملال آور را به رفتار ارزشی معقول هدایت نماید.

مدیریت فرهنگی و یا مدیریت مجموعه مراکز خدمات تفریحی کارکنان ابزاری برای این موسسه در اجرای طرح همگرایی هدف رفتاری رفاه کارکنان می باشد. امید است تصمیم سازان و تصمیم گیران گرامی درموضوع روابط انسانی توجه خاص خود را به این مهم معطوف نموده و شرایط اجرای آن را فراهم سازند!

این موسسه علاقمند است با استفاده از ظرفیت مراکز فرهنگی رفاهی آن سازمان در مدیریت بهبود روابط انسانی و تقویت رضایت شغلی همیارتان باشد.

 

 

 

هدف رفتاری طرح:

تقویت همگرایی در بین عناصر سازمانی بمنظور افزایش رضایت شغلی و بهبود انگیزش در کارکنان با استفاده از ظرفیت مراکز خدمات فرهنگی رفاهی آنها

منبع این مطلب : موسسه فرهنگی هنری قلم صنع
http://www.qalameson.org

آدرس این مقاله :
http://www.qalameson.org/modules.php?name=News&file=article&sid=537

PHP-Nuke INP © IranNuke.com